בתי הספר של החופש הגדול 2021, תשפ"א

מינהל התקשוב, מדע וטכנולוגיה, חטיבת התקשוב וטכנולוגיות בחינוך והפיקוח על החינוך הלשוני בחמ"ד, מציעים לנו "חמ"ד של קייטנה" – מבחר קייטנות דיגיטליות במגוון תחומים לילדי החמ"ד, בכיתות ב'-ו', שתפעלנה במהלך החופש הגדול, על בסיס "כל הקודם זוכה". ההשתתפות בקייטנות אינה כרוכה בתשלום. הקייטנות מופעלות ע"י מורים מהחמ"ד, והתכנים מכוונים לקידום ההישגים בעברית באופן חוויתי במגוון כלים טכנולוגיים. 
תלמידים המשתתפים בשעות הבוקר בפעילות של בתי הספר של החופש הגדול, יכולים להצטרף לקייטנות בשעות אחר הצהריים בלבד.
קישור סיליבוסשם קייטנהמועדיםשעותקישור להרשמה
סילבוסכאן בונים!
מיועד לכיתות ד-ו
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסשעשועי מדע
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסקומיקס בסקראץ'
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוס'לצאת מהמיצר'- חדר בריחה וירטואלי
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסThinglink - אחד מעל כולם
מיועד לכיתות ה'-ו'
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסאנימטורים צעירים
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוס"ונעבור לפרסומות-" יוצרים פרסומות בכלים דיגיטליים
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסלחיות עם החיות
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסכתבים צעירים
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.219:00-10:30קישור להרשמה
סילבוסמטיילים בארץ ה- Canva
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסקופרייטרים צעירים
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסהעיקר לברוח! בונים חדר בריחה וירטואלי בעצמכם!
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסבעלי חיים בקיפולים
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסיוצרים קומיקס
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוס'שחק אותה'- יצירת משחקים אינטראקטייבים
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסמעצבים בכיף
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסהצופן הסודי- מפענחים ומצפינים
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוס"תמונה ישראלית"- יוצרים ומעצבים אלבום דיגיטלי וירטואלי11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסמתאמנים בכושר
מיועד לכיתות ה'-ו'
11.7.21-15.7.2113:20-14:50קישור להרשמה
סילבוססביב עולם! המסע שלא יחזור...
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסהבריחה הגדולה - בניית חדר בריחה
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסעושים כסף טוב
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2111:00-12:30קישור להרשמה
סילבוסדיגיטל-לי יזמות ישראלית
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2113:30-15:00 קישור להרשמה
סילבוסמעצבי העתיד
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2113:30-15:00 קישור להרשמה
סילבוסבין סיפור לאנימציה
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2113:00-14:30קישור להרשמה
סילבוס
"מגרש המשחקים שלנו"- יוצרים משחקים בכלים דיגיטליים
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2113:00-14:30קישור להרשמה
סילבוסקיץ בריא!
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסמטיילים ומשחקים בעולם
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסThinglink ועוד... - יוצרים סיפור דיגיטלי
מיועד לכיתות ה'-ו'
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסהתמונות שבאלבום
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסקסם של קוסם
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה***אין רשימת המתנה
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוססיפור משפחתי
מיועד לכיתות ד'-ו'
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסהמטבח שלנו
מיועד לכיתות ב'-ג'
*** הרשמה נסגרה***
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסעל קצה המזלג
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוסעלילון (קומיקס) דיגיטלי
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2115:00-16:30קישור להרשמה
סילבוס
מאסטר שף
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה*** אין רשימת המתנה
11.7.21-15.7.2117:00-18:30קישור להרשמה
סילבוסזה הסיפור שלי
מיועד לכיתות ב'-ג'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2117:00-18:30קישור להרשמה
סילבוסמתאמנים בכושר
מיועד לכיתות ד'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2117:00-18:30קישור להרשמה
סילבוסמעצבים סיפורים
מיועד לכיתות ב'-ג'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2117:00-18:30קישור להרשמה
סילבוסחידונאים צעירים
מיועד לכיתות ה'-ו'
*** הרשמה נסגרה - רשימת המתנה בלבד***
11.7.21-15.7.2117:00-18:30קישור להרשמה